Athena’s Trio

Athena's Trio

14.95

Pastitsio, Moussaka, Spanakopita and our warm pita bread.